Servers

Een server is een computer die speciale taken heeft te vervullen. Vaak is deze computer de bewaarplaats van alle gegevens in het bedrijf en wel zo dat iedereen die daar bij mag komen daarbij kan komen. Deze computer staat dus constant te draaien en voorziet de andere computers (de werkstations) van informatie. De server is dus het hart van het bedrijf. Daarom wordt een Auton server gebouwd met de volgende eigenschappen:

Betrouwbaarheid

Een Auton server is betrouwbaar. Of uw netwerk de server nu om data vraagt dan wel een dienst opdraagt, u moet er van op aan kunnen dat de data klopt en de opgedragen diensten goed vervuld worden. Om deze betrouwbaarheid te garanderen zijn Auton servers voorzien van foutcorrectie op diverse niveaus, bijvoorbeeld systeemgeheugen en harde schijf arrays. Deze foutcorrectie zorgt ervoor dat een bitfout, zoals die af en toe spontaan voorkomen (bijvoorbeeld door kosmische straling of natuurlijke radioactiviteit), wordt gecorrigeerd.

Stabiliteit

Een Auton server heeft een hoge mate van beschikbaarheid. Dit houdt in dat storingen zo min mogelijk mogen voorkomen. Om de kans op storingen te minimaliseren kunnen Auton servers uitgerust zijn met een hoge mate van redundantie. Hierdoor zal bij een storing aan een component van de server een ander component de functie overnemen, waardoor het systeem door kan werken.

Bruikbaar

Een Auton server is zeer bruikbaar voor de klant die hem koopt. Auton servers zijn gecertificeerd voor de meest gangbare netwerkbesturingssystemen. Auton servers zijn, afhankelijk van het type, gecertificeerd voor Windows Server (2000, 2003 R2, 2008R2), Windows Small Business Server (2003 R2 en 2008 R2) en/of Novell 5.1.

Maatwerk

Iedere werkomgeving is anders en vraagt dus om een server die bij die omgeving past. Inventarisatie en advisering is hierbij de sleutel om de passende server voor u samen te stellen. Een kantooromgeving met 4 werkstations vereist nu eenmaal een andere server dan een staalconstructiebedrijf waar 20 mensen werken met een geavanceerd ontwerpprogramma. Het aantal gebruikers is van belang, maar ook het programma dat men gebruikt en de services die de server moet leveren.